ΑΜΟΥΤΣΕΡΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΑΧΝΕΣ, υψ. 2.454 μ., ΤΡΟΧΑΡΗΣ, υψ. 2.401 μ.

9 Ιούλ 2011

Δυσκολία: 3

Ώρα αναχώρησης: 00:07

Σημείο αναχώρησης: Γραφεία Συλλόγου - Τζανακάκη 90

Περίοδος δήλωσης συμμετοχής: 9 Ιούλ 2011 00:07 (ή μέχρι τη συμπλήρωση των συμμετοχών)

Αρχηγός: Θεοφάνης Κουκούσουλας

Δήλωση συμμετοχής

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει λήξει