Νησίδα Θοδωρού

7 Απρ 2019

Μόνο για τα μέλη του Συλλόγου!

Δυσκολία: 1

Ώρα αναχώρησης: 00:00

Σημείο αναχώρησης: Γραφεία Συλλόγου - Τζανακάκη 90, Χανιά.

Περίοδος δήλωσης συμμετοχής: 1 Απρ 2019 00:01 - 5 Απρ 2019 00:00 (ή μέχρι τη συμπλήρωση των συμμετοχών)

Αρχηγός: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΖΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Δήλωση συμμετοχής

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής έχει λήξει